Adgangsforhold

Adgang og regler for færdsel

Kyststien - Sporet mellem Snaptun og Juelsminde - forløber over både privatejede og offentlig ejede arealer. Naturbeskyttelseslovens regler gælder for al færdsel på Kyststien.

 Som vandrer skal du være særligt opmærksom på

  • Vandring ad veje og stier i det åbne land er tilladt.
  • Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning.
  • I privatejede skove må man gå på stier og veje. Adgangen til de private arealer må ske fra kl. 6 til solnedgang.
  • Færdsel er på eget ansvar.
  • Du skal følge anvisninger på skiltning.


Ophold

  • På privatejede strandbredder og kyststrækninger er ophold og badning inden for 50 m fra beboelsesbygninger ikke tilladt.
  • I private skove og på private udyrkede arealer er ophold inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger ikke tilladt.
  • I offentlige skove er ophold inden for 50 m fra beboede bygninger ikke tilladt.


Hunde

  • Hunde skal føres i snor på Kyststien.


Jagt og intensivt landbrugs- og skovarbejde

  • Ejeren af private veje og stier i det åbne land, udyrkede arealer og private skove kan ved skiltning forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller udføres intensivt landbrugs- og skovarbejde.


Fakta

Kyststien er blevet til i et samarbejde mellem Hedensted Kommune og lodsejerne på strækningen.

Afmærkningen af Kyststien er røde prikker og pile sat på pæle med varierende farver. Brune pæle fortæller, at du færdes på private arealer. Sorte pæle står på kommunale arealer og røde pæle på statens arealer. På Jensgaards område er afmærkningerne sat på sten og stendiger.

Resultatet er afmærkning og formidling af en vandretur, som fører publikum gennem et spændende og meget varieret landskab langs kysten. Oplevelserne ligger som perler på en snor spændende mellem by- og herregårdsmiljøer, prægtige skovstrækninger, flotte udsigter og indbydende badestrande. Tag godt imod tilbuddet og efterlad naturen, som du gerne selv vil finde den!


Hedensted Kommune og lodsejerne

 

pdf_icon Download adgangsregler og kort i A4 til udskrivning som pdf (3 sider).

Del denne side