Uldum Kær, Tørring, Det Store Vandskel, gudenåen, skjernå, kilder, udspring

Uldum Kær

Et af de mest besøgte områder er de store mose- og kærarealer ved Gudenåen. Naturen er simpelthen enestående!

Tørvegravning under 1. og 2. verdenskrig har skabt rige muligheder for plante-fiske- og fugleliv. I 1800 tallet var tørvegravningen i Uldum kær hovedsageligt til eget brug.
I begyndelsen af 1900 tallet og især under 1. verdenskrig begyndte tørvegravningens mekanisering. Tørvegravningens betydning for Uldum fortsatte til begyndelsen af 50’erne.
I hele perioden var det trods mekanisering fortsat tørvearbejdernes hårde fysiske indsats som bidrog til de mange tørv, der nu kunne sælges ud af byen. På Uldum Mølles øverste loft er bevaret mange af de redskaber, som benyttedes i tørvegravningen.

Uldum-Pigen er et kranium af en 11-12 år gammel pige. Pigen blev fundet i Uldum Kær i 1877 under mosegravning, midt i et offerområde, hvor der er fundet flere skeletter og mange offergaver i krukker fra jernalderen omkring 100 år f.v.t.
Kæret gennemstrømmes af Gudenåen og rummer en mængde forskellige dyre-og plantearter, som er sjældne og truede. Ca. 1050 ha af Uldum Kær er afgrænset som Natura 2000-område.
Natura 2000 områder er udpeget for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU.
I Uldum Kær findes blandt andet spidssnudet frø, stor vandsalamander, visse flagermusarter og sjældne og fredede plantearter - herunder maj gøgeurt og engblomme.

Naturvejlederture kan arrangeres og der er flere fugletårne i området.

Del denne side