Fugletårn i Uldum Kær

Uldum Kær

Foto: VisitJuelsminde
Attraktioner
Naturområder
Adresse

Kærvejen

7171 Uldum

Kontakt

Et af de mest besøgte områder af de store mose- og kærarealer ved Gudenåen. Naturen er simpelthen enestående!

Tørvegravning under 1. og 2. verdenskrig har skabt rige muligheder for plante-fiske- og fugleliv.
Der er flere fugletårne i området.
Kærret gennemstrømmes af Gudenåen og rummer en mængde forskellige dyre-og plantearter, som er sjældne og truede. Ca. 1050 ha af Uldum Kær er afgrænset som Natura 2000-område.
Natura 2000 områder er udpeget for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU.
I Uldum Kær findes blandt andet spidssnudet frø, stor vandsalamander, visse flagermusarter og sjældne og fredede plantearter - herunder majgøgeurt og engblomme.

Se folder over området her!

Adresse

Kærvejen

7171 Uldum

Facilities

Afmærkede ruter

Marsk

Toilet

Mose

Fugletårne

Naturpark

Borde og bænke

Følg på:

Måske også interessant for dig:

Se mere
Sidst opdateret af
Kystlandet: VisitJuelsminde