Sagn om Hjarnøs navn

SAGNET OM HJARNØS NAVN.

Efter kong Frode Fredegods død (i 500-tallet) stod danskerne uden arving til kongetronen. De troede fejlagtigt, at Frodes søn Fridlev var død i Rusland og fandt det derfor rimeligst, at vælge den til konge, som kunne digte et kvad til kong Frodes forherligelse.
Skjalden Hjarne satte Frode et herligt æresminde på vers og danskerne lønnede ham med kronen og gav ham således Danmark for en gravskrift.
Efter nogen tid vendte Fridlev imidlertid hjem for at gøre krav på kronen. Han opfordrede Hjarne til at afstå riget eller holde slag med ham. Hjarne forsvarede sin kongelige værdighed i kamp, men blev fuldstændig slagen og flygtede til Jylland. Atter samlede han krigsfolk og angreb Fridlev på ny, men alle hans mænd blev fældede og Hjarne flygtede ganske ene til den ø, som nu bærer navn efter ham.
Forklædt som saltsyder opsøgte Hjarne endnu en gang kong Fridlev for at dræbe ham. Hjarne blev genkendt og måtte møde Fridlev i tvekamp. Fridlev fældede Hjarne og begravede ham i en høj, der siden skulle bære hans navn.  
Folkeoverleveringerne beretter desuden, at det er Kong Hjarne, der er højsat med sin hær i skibssætningerne.
BONUS-INFO: Navnet Hjarnø har i virkeligheden intet med Kong Hjarne at gøre, men stammer i stedet af det old-danske “Hiarni”, som betyder terrænforhøjning.


Se mere om Hjarnø her: http://www.visitjuelsminde.dk/områder/glud-hjarnoe-snaptun/hjarnoe
http://kenddinlandsby.dk/