Hvirring Kirke

Hvirring Kirke er bygget i 1100. Apsis, kor og skib er i granit.