Gudenåen

Foto: VisitJuelsminde
Attraktioner
Naturområder
Adresse

Bredgade 67

7160 Tørring

Kontakt

Gudenåen er med sine 160 km Danmarks længste vandløb. Åen udspringer i Tinnet Krat nordvest for Tørring og har sit udløb i Randers Fjord.

På sin vej til udløbet i Randers Fjord har åen adskillige større tilløb, bl.a. af Mattrup Å, Salten Å, Funder Å, Gjern Å, Alling Å og Nørreå. Gudenåen løber desuden gennem flere større søer bl.a. Mossø, Gudensø, Julsø, Borre Sø, Silkeborg Langsø samt den kunstige Tange Sø.

Gudenåen - en dansk naturperle
Gudenåen er en af Jyllands naturperler og tiltrækker hvert år mange turister og nydere af naturen i øvrigt. 

Der er mulighed for at sejle i kano fra Tørring og til udløbet i Randers Fjord. Desuden er det muligt at sejle med motor- og sejldrevne både på dele af Gudenåstrækningen. Sejler man langs Gudenåen vil man opleve variation i flora og fauna. Åen er nemlig hjemsted for mere end 80 plantearter, heraf 44 vandplantearter. Blandt hyppigt forekommende arter kan nævnes sumpplanterne brudelys, grenet pindsvineknop og høj sødegræs. 

Gudenåen turforslag sejlads
Tørring – Klostermølle 40 km, klik her
Klostermølle – Silkeborg 30 km, klik her
Silkeborg – Bjerringbro 40 km, klik her
Bjerringbro – Randers 32 km, klik her

På den populære strækning af Gudenåen fra Tørring til Mossø sikre et begrænset antal sejltillandelser fra 16. juni til 31. december i tidsrummet 8-18, at miljøet og dyrelivet tilgodeses til fremtidige generationer.
På strækningen fra Tørring til Klostermølle (dvs. Gudenåen frem til Mossø) skal sejladsen registreres enten som udlejningssejlads, hjemmehørendesejlads eller gæstesejlads. Der sælges max 50 gæstenumre pr. uge, og du skal benytte 1 stk. pr fartøj. Læs mere her

Gudenåens fiskebestand er meget artsrig med bl.a. laks, ørred, ål, stalling, brasen, skalle og aborre m.v.

Adresse

Bredgade 67

7160 Tørring

Facilities

Å

Afmærkede ruter

Vandreruter

Måske også interessant for dig:

Se mere
Sidst opdateret af
Kystlandet: VisitJuelsminde