Gudenåen

Gudenåen er med sine 160 km Danmarks længste vandløb. Åen udspringer i Tinnet Krat nordvest for Tørring tæt på Tørring og har sit udløb i Randers Fjord.

På sin vej til udløbet i Randers Fjord har åen adskillige større tilløb, bl.a. af Mattrup Å, Salten Å, Funder Å, Gjern Å, Alling Å og Nørreå. Gudenåen løber desuden gennem flere større søer bl.a. Mossø, Gudensø, Julsø, Borre Sø, Silkeborg Langsø samt den kunstige Tange Sø.

Gudenåen - en dansk naturperle

Gudenåen er en af Jyllands naturperler og tiltrækker hvert år mange turister og nydere af naturen i øvrigt. 

Der er mulighed for at sejle i kano fra Tørring og til udløbet i Randers Fjord. Desuden er det muligt at sejle med motor- og sejldrevne både på dele af Gudenåstrækningen. Sejler man langs Gudenåen vil man opleve variation i flora og fauna. Åen er nemlig hjemsted for mere end 80 plantearter, heraf 44 vandplantearter. Blandt hyppigt forekommende arter kan nævnes sumpplanterne brudelys, grenet pindsvineknop og høj sødegræs. 

Gudenåens fiskebestand er meget artsrig med bl.a. laks, ørred, ål, stalling, brasen, skalle og aborre m.v.

Del denne side

Opdateret af:

VisitJuelsminde turist@visitjuelsminde.dk
 

Kontakt

Adresse

Bredgade 67
Tørring
7160 Tørring

Fakta

  • Faciliteter

    • Vandreruter
    • Afmærkede ruter
  • Type

    • Å

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 9.48453514
Latitude : 55.85395996