Fiskeri - kom godt i gang

Statens fisketegn:
Alle lystfiskere mellem 18 og 64 år skal have et gyldigt statsligt fisketegn for at fiske i danske fiskevande. 
Et fisketegn til lystfiskeri giver ret til at fiske med lette håndredskaber, f.eks. en fiskestang, men ikke med faststående redskaber som f.eks. ruser og garn. Statens fisketegn kan bl.a. købes online på fisketegn.dk eller fysisk hos VisitJuelsminde i Juelsminde eller Østjysk Våbenhandel i Hedensted som dag-, uge og årskort. Det statslige fisketegn skal medbringes og forevises på forlangende. 

Fiskeri i søer og vandløb
Ved de fleste søer og vandløb tilhører fiskeretten lodsejerne og lokale fiskeforeninger. Udover det statslige fisketegn, skal du også købe et specielt fiskekort til det pågældende fiskevand. Bemærk at kortene flere steder kun udstedes som årskort. Fiskekort, restriktioner, fredningstider og mindstemål til sportsfiskerforeningernes fiskevande kan fås ved henvendelse til den lokale sportsfiskerforening.

Fiskeri i Put & Takes
I Put & Take-søerne skal du ikke have det Statslige fisketegn. Fiskekort til fiskeri i søen købes på stedet, enten på time- eller dagkortbasis.

Vejledende mindstemål og fredningstider
Som hovedregel gælder de danske regler for mindstemål og fredningstider i fiskevande ved Juelsminde Halvøen. 

Øvrige fredningsbestemmelser: se www.fvm.dk. Bemærk at du som lystfisker altid har pligt til selv at undersøge gældende regler.

Del denne side

Opdateret af:

VisitJuelsminde turist@visitjuelsminde.dk